Status vedr. Halvrebenegård

Sidste nyt 29. okt. 2021

Efter at have undersøgt mulighederne for at købe Halvrebenegård, har bestyrelsen på et møde konkluderet, at arbejdet med henblik på at købe gården indstilles. Sagen er for kompliceret og kan føre os ud i ukontrolleret økonomi.

Det har vist sig, at vi vil skal købe med en stor uvished, og vi vil som bestyrelse ikke binde foreningen, når vi ikke er sikre på, om bopælspligten og landbrugspligten kan ophæves. Desuden vil vejen ikke være en del af købet, hvilket var ønsket.

Undersøgelserne tyder på, at bopælspligten ikke kan ophæves. Vi skal i givet fald opføre en bolig på grunden, og det ikke foreneligt med vore vedtægter. Sagen følges, og såfremt der kommer nye oplysninger, vurderer vi disse.

Vi melder klart ud nu, således modstanderne af købet kan få ro i maven, og andre interesserede kan få mulighed for at købe.

Allan Frederiksen formand