Kloakering på Halvrebene

Her har jeg vedhæftet mail fra Mariagerfjord kommune, som svar på direkte forespørgsel. Peter Duedal (Sekretær og Webmaster).

Kære sommerhus ejer på Halvrebene.

Kloakering af sommerhusområderne i området syd for Als By, har afventet at Mariagerfjord Vand er blevet færdige med kloakering af sommerhusområderne nord for Als By. Og det er de nu. Det er tanken at i løbet af 2023 skal planlægningen og derved rækkefølgen for kloakeringen syd for Als udarbejdes. Det er planlagt at gravearbejde m.v. startes op i 2024 og skal være færdig inden 2030.

Men hvilke områder der kloakeres, hvornår er altså endnu ikke fastlagt.

Det er tanken, at der afholdes informationsmøder for jer beboere når detailplanlægningen er på plads – jeg forventer at det bliver engang i efteråret 2023.

Der vil kun blive kloakeret for spildevandet. Overfladevand skal I fortsat selv håndtere – det er fastlagt i vores spildevandsplan.

Med hensyn til prislejet er udgiften til den enkelte sommerhusejer jfr. forsynings takster et tilslutningsbidrag (engangsbeløb) på 41.626,62 (inkl. moms) dette beløb er pristalsreguleret og vil derfor ændres lidt fra år til år.

Hertil kommer den løbende udgift på 46,84 kr. pr. m3 forbrugt vand + et årlig fast bidrag på 720,36 kr. – Disse tal er for 2023.

Du kan se forsyningens takster her:

https://www.mariagerfjordvand.dk/priser-spildevand/priser-2023-spildevand

Du skal samtidig påregne en udgift til at føre spildevandet fra din ejendom hen til den skelbrønd, som forsyningen sætter på din ejendom i forbindelse med kloakeringen. Dette arbejde skal du selv sørge for via kontakt til en autoriseret kloakmester. Dette arbejde udgør typisk mellem 20.og 50.000 kr., men kan blive dyrere, såfremt forholdene er kompliceret. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra flere kloakmester til arbejdet.

Venlig hilsen

Jens Kalør

Miljøtekniker, Mariagerfjord kommune