Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. maj 2024

Til stede: Formand Ove, Kasserer Finn, næstformand Lena, Lis, sekretær Kenn. Fraværende: Ingen

Agenda:

 1.0 Vej status

Als maskinstation har gravet kanter. Der er aftalt uge status på vejen, og vedligeholdelse derefter, efter behov med Als Maskinstation.

Forslag om, at asfaltere et lille stykke 8-10 m fra Oddevej asfalt ind på Halvrebene, er droppet.  En lignende oversvømmelse, som 2024 vinteren, vil ødelægge asfaltstykket.

2.0 Slåning af officielle stikveje til engen og Nordsø stien

Ove har aftalt med Gert om at slå stikveje til engen og Nordsø stien jævnfør kort lagt på hjemmesiden. Punktet er lukket.

3 0 Møde med kommunen omkring vedligehold af Nordsøstien. (intet nyt)

Kommunen har leveret 2 depoter med strandskaller. Finn får Als Maskinstation til at køre skaller ud på stien, hvor det er nødvendigt.

4.0 Nordsø stien, opgravning af grøfter, og gennemløb

Kommunen undersøger vores forespørgsel omkring opgravning af grøfter og gennemløb. Der er aftale om samtale med en biolog fra kommunen omkring grøfter og Nordsø sti gennemføringer i den kommende uge.

Husk vi må ikke egenhændigt grave render omkring stien.

5.0 Brolaug

Brolaug præsenterer et forslag til generalforsamling.

6.0 Medlemsliste opdatering

Mariager Fjord Vand sørger for at alle får opkrævning. Finn har kontakt med Mariager Fjord vand. Der er endnu ikke afklaring på, om vi kan få medlemsdump fra dem, når der er ændringer, eller periodisk.

7.0 Skilte nedgravning

6 skilte (2 støv, 2 legende børn og 2 hundehøm) skal opsættes.

8.0 Generalforsamling

Generalforsamling søndag 26. Maj 2024 kl. 10 i Multihuset i Øster Hurup. Bestyrelsen mødes en time før.

9.0 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

10.0 Eventuelt

Intet nyt.

11.0 Næste møde

 – Multihuset, søndag 26. maj. KL 9.00

12.0 Plan for året

Bestyrelses kalender:

  • Generalforsamling søndag 26. Maj 2024.
  • Sankt Hans 2024 bliver lørdag 29. Juni.