Referat fra bestyrelsesmøde dec. 2022

Bestyrelsesmøde d 19. dec. 2022

Dagsorden:

1. Containergrunden

2. Udbygning af molen ud for Als

3. Status på spildevandsledningen

4. Vejvedligehold / snerydning

1. Vores formand Uffe er i dialog med ejeren af grunden, hvor vores container er opstillet mhp en aftale om betingelserne for lejemålet. Vi afventer nærmere.

2. Sekretær Peter kan oplyse ud fra artikel i Nordjyske torsdag d. 10. november 2022, at Kystdirektoratet ikke vil se på sagen før der foreligger en miljøundersøgelse. Dette pga at området er udpeget som Natura 2000 område, og den lysbugede knortegås ses i området fra september til maj. Myndighederne mener derfor, at man ikke kan afvise, at øget færdsel i området kan tænkes at forstyrre.

Desuden vurderes, at en terne og klydekoloni på sandbanke 350 m øst herfor også vil blive udsat i perioden marts til juli.

3. Sekretær Peter kan oplyse ud fra spildevandsgruppen på Facebook, at der ikke synes stor aktivitet lige nu. Opslag fra 8. juli fra administrator fastslår at sagen er taget op af EU parlamentet, der har indledt undersøgelse herom.

4. Intet nyt at tilføje. Status er at vejen forsat bliver passet af ildsjæle og fremstår så absolut flot farbar. Indtil videre har vinteren ikke forhindret færdsel.