Referat fra bestyrelsesmøde jan. 2024

Referat af bestyrelsesmøde 13. januar 2024 i Grundejerforeningen Halvrebene
Lørdag den 13. januar 2024 klokken 14:00 i Als.
Agenda:
1.0 Vej status
Vejen er blevet efterbehandlet med grus.
Når vejret bliver til det, skal vejen have en ny bedre omgang. Finn arrangerer med Als Maskinstation.
Forslag om at asfaltere en lille stykke 8-10 m fra asfalt vej ind på Halvrebene.
Finn er i gang og afventer asfalt firma.
2.0 Slåning af officielle stikveje til engen og Nordsø stien.
Kort med farvelagt område over det, som bliver slået, er lavet.
Ove taler med Gert for at få bekræftet omfanget af græsslåning, og derefter bliver kortet offentlig via hjemmesiden. Punktet er stadig åben.
3.0 Opfølgning på Generalforsamling omkring beslutninger.
Forslag 4 – Fra Peter Duedal Grundejerne der ikke oplyser deres E-mail adresse til Sekretær, vil fremover ikke modtage information fra foreningen, f.eks. indkaldelser, arrangementer og oplysninger. Vedtaget med stort flertal
Vedtægtsændring vedrører kun indkaldelse til general forsamling. Hvor ovenstående er generel kommunikation. Ove indsender til kommunen.
Opdaterede Vedtægter:
§ 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. maj. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte mail. Det er medlemmers eget ansvar at oplyse bestyrelsen om en mail adresse
4.0 Skilte, Vej hastighed og hundesnor/ høm og stiopmærkning
Vejhastigheds skilte: 4000Kr/stk. (bøjle og skilt).
Finn køber 2 støver skilte og 2 legende børn skilte.
De opsættes på stamvejen fra svinget til transformator pladsen.
Finn finder pris på 2 stk. hund i snor og høm i pose.
De sættes op ved Nordsøstien ved indgangen til GF Halvrebene.
Finn køber ovenstående, og vi sætter op når vejret tillader det.
5.0 Strandengen
Strand engen er høstet.
6 0 Møde med kommunen omkring vedligehold af Nordsøstien.
Kommunen har leveret 2 depoter med strandskaller.
7.0 Nordsø stien, opgravning af grøfter, og gennemløb
Kommunen undersøger vores forespørgsel omkring opgravning af grøfter.
8.0 Brolaug (intet nyt)
Brolaug består af Alf, Ove og Kenn. Alf undersøger hvad det koster at lave en flydebro, der dækker vandrende. Målet er at være klar med et oplæg til generalforsamlingen 2024, så der kan træffes en beslutning der.
9.0 Gamle bordbænkesæt ved Sankthans bålpladsen
Hullerne ved Sankthans bålpladsen bliver ordnet ved lejlighed.
Finn køber 3 stk. bordbænke sæt magen til dem vi har.
10.0 Bordbænkesæt
Bordbænke sæt Vejformand på hjemmesiden skal opdateres.
Valg af Vejformand adderes som punkt til generalforsamlingen.
11.0 Medlemsliste opdatering
Mariager Fjord Vand sørger for at alle får opkrævning.
Finn undersøger om vi kan få medlemsdump fra dem, når der er ændringer, eller periodisk.
12.0 Generalforsamling
Generalforsamling søndag 26. Maj 2024.
Multihuset er bestilt og menu bliver som 2023.
13.0 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
14.0 Eventuelt
Intet nyt.
15.0 Næste møde

 • Hos Finn, nr. 105, søndag 17. marts. KL 13.00
  Agenda:
 • Opfølgning på åbne punkter fra sidste møde
 • Generalforsamling planlægning
 • Boliger til salg
 • Indkomne forslag
 • Evt.

 • 16.0 Plan for året
  Bestyrelses kalender:
 • marts kl. 14, Nr. 105, Finn
 • Maj kl. 14, Nr. 109, Lis