Referat fra bestyrelsesmødet 25. juni 2023

Referat af bestyrelsesmøde 25-Juni 2023 i Grundejerforeningen Halvrebene

Søndag den 25. June 2023 klokken 14:00 i Als

Agenda:

– Status på aktiviteter

– Hvad er bestyrelsens mål, fokus områder?

– Plan for året

1.0 Status på aktiviteter

1.1 Container Plads

Pladsen er nu blevet afviklet og pladsen er bragt til oprindelig udseende.

I henhold til aftale på sidste møde har bestyrelsen har opsagt leje aftalen. Der er 3 mdr. opsigelse.

1.2 Transformator pladsen

Er blevet ryddet så det er muligt at opbevare grus til vejen.

Kan Gert holde pladsen? Lis taler med Gert

1.3 Siv slåning

Finn har bestilt.

1.4 Sankt Hans bål

Det var ikke muligt at brænde af i år. Finn kontakter Als Maskinstation med henblik på at få kvas fjernet.

1.5 Slåning af officielle stikveje til engen

Kenn får printet kort og undersøger med Gert.

1.6

1.6 Opfølgning på Generalforsamling omkring beslutninger. Kenn

Forslag 4 – Fra Peter Duedal

Grundejerne der ikke oplyser deres E-mail adresse til Sekretær, vil fremover ikke modtage information fra foreningen, f.eks. indkaldelser, arrangementer og oplysninger.

Vedtaget med stort flertal

2.0 Hvad er bestyrelsens mål og fokus områder?

På mødet blev der diskuteret foreningens indsatsområder og bestyrelsens holdning.

Grøfter og Nordsø stien inkl. gennemføringer

 • Nordsø stien er et vigtigt indsatsområde, som bestyrelsen vil prioritere.
 • Formanden har møde med Mariager Fjord d. 3. juli.

Vejvedligehold

 • Hastigheds skilte – få etableret flere, Finn

Fodboldbanen, kan den forbedres?

Legeplads – er det muligt og hvor?

Brolaug – flyde bro

 • Der er stadig ildsjæle som vil arbejde med en flydebro. Bestyrelsen bakker op om et forsat arbejde på konceptet.

3.0 Plan for året

Bestyrelses kalender:

 • Bestyrelsesmøder
  • 13. august kl. 14, Nr. 113, Ove
  • 22. oktober kl. 14, Nr. 139, Lena
  • 14. januar kl. 14, Nr. 140, Kenn
   • Siv
  • 17. marts kl. 14, Nr. 105, Finn
   • Generalforsamling
  •  5. Maj kl. 14, Nr. 109, Lis
   • Generalforsamling
   • Sankt Hans
  •  
 • Generalforsamling søndag 26. Maj
 • Sankt Hans 2024 bliver lørdag 29. juni.