Aktiviteter 2024

Bestyrelsesmøder: 13. januar, 17. marts, 5. maj

Generalforsamling: søndag d. 26. maj

Sankt Hans bål: lørdag d. 29. juni