Om spildevandsledningen

Som det sikkert er mange af jer bekendt, har Mariagerfjord Kommune valgt at modtage spildevand fra hele Vesthimmerlands Kommune og dele af Rebild Kommune – ud over spildevandet fra Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune øger udledningen af renset spildevand fra 110.000 PE (personenheder) til 275.000 PE. Al spildevandet skal fremover ledes frem til renseanlægget i Hadsund og efterfølgende udledes i det naturbeskyttede Natura 2000 område på Kattegat kysten ved Als by.

Hele 59 foreninger her på kysten kræver, at udledningspunktet som i dag er placeret ca. 3.8 km ude, ændres så det kommer uden for det naturbeskyttede område ca. 11 km fra kysten.

Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind Facebook-gruppen. Forlæng spildevandsledningen ved Mariagerfjord. På Facebook gruppen kan I finde debat og information omkring kravet om ændring af projektet.

Til orientering vedlægges et par klip fra Miljøkonsekvens rapporten omkring påvirkning med fosfor og kvælstof. Herudover vil der finde en tilsvarende øget forurening med miljøfremmede kemiske stoffer sted, hvilket ikke er medtaget i rapporten.

På vegne af “Støttegruppen stop spildevand” og 59 foreninger. Med venlig hilsen. Allan