Aktuelt august 2021

Lidt opfriskning og orientering til alle i foreningen!

Vi er nu oppe på 46 nye “Halvrebener”, som har købt sommerhus i vores dejlige område. 44 familier, som på under 2 år har valgt netop Halvrebene. Det er ret fantastisk. Mange er børnefamilier og det er skønt. Stort velkommen til jer alle.

Jeg vil lige ridse nogle af områdets “regler” op.  Både nye som gamle beboere har måske brug for at få sat ord på disse regler. Alle har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.                                                                               Foreningen har sin egen hjemmeside: www.halvrebene.dk og en Facebookgruppe: GF Halvrebene. Man skal selv søge om optagelse i FB-gruppen. Husk at fortælle hvilket hus I tilhører.

Ordensregler og deklarationer:

1. Al færdsel med motorkøretøjer og knallerter på vejen må ikke overstige 20 km/t.

2. Al motorkørsel på stierne er forbudt.

3. Respekter de private grunde. Al færdsel bør ske på stier og veje.

4. Hunde skal holdes i snor – uden for egen grund – det gælder også på strandengen.

5. Al afbrænding på egen grund og fællesarealet er forbudt.

Husk vore deklarationer, som er lyst på alle grunde, der bl.a. siger:                                                                       “at levende hegn skal holdes indklippede og må – mod vej – ikke have større højde end 1,80 m og – mod nabogrund – ikke, uden dennes samtykke, have større højde end 2,0 m. Der må på grundene ikke findes beplantninger, som ved skygge eller grådighed er til ulempe for naboerne”.

Vi har i ca. et år – haft fokus på naturgenopretning og især fældning af meget høje træer. Der er stadig lang vej nogle steder, så vi holder fokus på dette!

Generalforsamling:                                                                                                                                               Foreningens generalforsamling afholdes, under normale forhold, inden udgangen af maj måned.

Sankt Hans:                                                                                                                                                                         Vi afholder Sankt Hans om lørdagen – efter Sankthansaften. Her kåres “Årets Halvrebener”. Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen kan indstille personer til denne hæder.

Foreningen er vært ved en øl/ vand og en ristet pølse med brød. Vi synger “Halvrebenesangen” og midsommervisen.                                

Vejlauget: Vejlauget holder til i containeren på marken overfor nr. 50.

Vi har en 20 hk Kubota traktor og en 60 hk Deutz med frontlæsser, 2 vejhøvle, (den ene kan efterspændes en personbil, så har du træk på bilen, kan du køre med den), en slagleklipper, en fræser, en flishugger, en stor betontromle, en vogn, en rotorklipper, en gårdrive, en stor sprøjte og en selvkørende trillebør.

Der kræves traktor- el. kørekort til bil for at bruge traktorerne. Begge er ansvarsforsikret, ligesom vi har en arbejdsskadeforsikring på mandskabet. Grejet kan lånes, til brug på egen grund, og skal afleveres tilbage i samme stand, som I modtog det. Der skal afregnes for brændstof.

Vil I benytte grejet, skal I kontakte Frank i nr. 4, (27773551) og lave en aftale.

Vejen ud for egen grund, holder man selv fri for huller. Grus kan hentes ved containeren. Benyt evt. vores selvkørende trillebør.

Vi indkalder til arbejdsdage ca. 2 gange årligt.

Strandengen: Nordsøstien og området ved bålpladsen og boldbanen klippes af Gert. i nr. 56. (60241349). Alle stikveje har et bord/bænkesæt, som i sommermånederne – opstilles ved vandet – af den ansvarlige på vejen og vejens beboere. Dansk Naturklip klipper strandengen hvert andet år. (Høslæt)

Såfremt I skulle have gode ideer, til gavn for almenvellet, er vi i bestyrelsen altid klar til en snak. Kom hid.

God sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne.

Allan