Om kloakeringen

Vi har modtaget flg. fra Maria Nida Junker-Hansen Projektleder ved Mariagerfjord Vand på en forespørgsel, idet vi har set på kort over aktiviteter for det planlagte kloakerings projekt:

Se evt. på hjemmesiden ved at følge linket: Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan | Mariagerfjord Vand

Tillad os nogle spørgsmål ang. kloakering på Halvrebene. Vi har tidl. haft kontakt med Jens Kalør, der gav indtryk af, at vi sommerhusejere ville blive indkaldt til at orienterende møde, når der var blevet lavet en plan for kloakeringen. Han mente, at det nok ville blive i slutningen af 2023.

Hun har svaret:

Vores plan for kloakering er på nuværende tidspunkt en etapeplan og et skitseprojekt. Dvs. at detailplan foreligger ikke endnu. Det du ser på planen lige nu er dels inddelingen af etaperne, placering af Vakumstationer (V), og der hvor der formentlig bliver behov for nogle minipumpestationer (P).

Vi indkalder til borgermøder etapevis startende med etape 1, som skal til udføres til næste år. Vi har et skitseprojekt for det samlede område, men ikke et detailprojekt. Det vil også være noget der laves i etaper. Derfor kan vi ikke udsende endelig linjeføring endnu, men som udgangspunkt vil vores hovedsystem ligge i vejarealerne. Skelbrøndene vil blive sat 1 m. inden for matrikelgrænsen. Indkørsel vil ofte være oplagt, eller tættest på septiktanken. Når vi har detailprojekteret en etape, udsender vi en stik-skitse til grundejerne, som viser den planlagte placering. Umiddelbart afholder vi ikke et stort orienteringsmøde for hele sommerhusområdet, da det bliver for uoverskueligt, og så længe der ikke foreligger detailplan og herunder også detail-tidsplan bliver det for diffust.