Velkommen til Grundejerforeningen Halvrebene.

Hjemmesiden er foreningens primære kommunikation til vore medlemmer.
Ud over hjemmesiden, anvender vi også vores Informationstavle og Facebook-siden (GF Halvrebene).

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og være medlemmernes repræsentanter overfor offentlige myndigheder og andre i fælles anliggender, herunder at medvirke til at bevare området, som et område af høj rekreativt standard. Enhver grundejer i foreningen har pligt til at være medlem i.h.t. vore vedtægter.
Medlemmerne er forpligtet til, at efterleve de i deklarationer tinglyste forskrifter, samt lokalplan nr.: S 02.03

Foreningen har 158 betalende medlemmer.
Kontingentet opkræves af Mariagerfjord Vand A/S.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.

Adresse ændringer eller salg af grund / hus, bedes meddelt til: formand@halvrebene.dk

Sidste nyt (opdateret 16. maj 2024).

Se referat (under referater) fra sidste bestyrelsesmøde d. 5. maj og se indkaldelse til Generalforsamlingen 2024 under: “aktiviteter 2024”. Se og udprint årsregnskabet for 2023.

Se kort over græsslåning i området under: “vedtægter, regler og området”.Har du ændringer til medlemslisten, eks. nyt mobilnummer, mailadresse, så venligst: giv besked til: sekretaer@halvrebene.dk

Under links findes Halvreben sangen, noderne, og du kan høre melodien.