Velkommen til Grundejerforeningen Halvrebene.

Hjemmesiden er foreningens primære kommunikation til vore medlemmer.
Ud over hjemmesiden, anvender vi også vores Informationstavle og Facebook-siden (GF Halvrebene).

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og være medlemmernes repræsentanter overfor offentlige myndigheder og andre i fælles anliggender, herunder at medvirke til at bevare området, som et område af høj rekreativt standard. Enhver grundejer i foreningen har pligt til at være medlem i.h.t. vore vedtægter.
Medlemmerne er forpligtet til, at efterleve de i deklarationer tinglyste forskrifter, samt lokalplan nr.: S 02.03

Foreningen har 158 betalende medlemmer.
Kontingentet opkræves af Mariagerfjord Vand A/S.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.

Adresse ændringer eller salg af grund / hus, bedes meddelt til: formand@halvrebene.dk

Sidste nyt (opdateret 18. Juni 2024).

Se referat (under referater) fra Generalforsamlingen 2024, der blev afholdt den 26.05.

Husk Sankt Hans den 29.06 – på bålpladsen, se opslag under Sankt HansHar du ændringer til medlemslisten, eks. nyt mobilnummer, mailadresse, så venligst: giv besked til: sekretaer@halvrebene.dk

Under links findes Halvreben sangen, noderne, og du kan høre melodien.