Referat fra bestyrelsesmøde 21. oktober 2023

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2023 i Grundejerforeningen Halvrebene

Lørdag den 21. oktober 2023 klokken 14:00 i Als

Agenda:

1.0 Vej status

Vejen bliver planet efter behov. Vejvedligehold kan ikke foregå, mens det regner eller når vejen er meget våd. I så fald vil hullerne blive til mudderhuller. Der skal minimum være tørt i 2 dage.

Finn undersøger efterbehandling af vejen med grus.

Forslag om at asfaltere en lille stykke 8-10 m fra asfalt vej ind på Halvrebene.

Finn undersøger pris.

2.0 Status på andre aktiviteter

2.1 Container Plads

Ove har haft møde med Anders omkring pladsen.

Forholdet er afsluttet og sagen lukket.

2.2 Transformator pladsen skal slås

Pladsen er nu med i græsslåningsplanen. Sagen er lukket.

2.3 Slåning af officielle stikveje til engen og Nordsø stien.

Kort med farvelagt område over det, som bliver slået, er lavet.

Ove taler med Gert for at få bekræftet omfanget af græsslåning, og derefter bliver kortet offentlig via hjemmesiden.

2.4 Opfølgning på Generalforsamling omkring beslutninger.

Forslag 4 – Fra Peter Duedal

Grundejerne der ikke oplyser deres E-mail adresse til Sekretær, vil fremover ikke modtage information fra foreningen, f.eks. indkaldelser, arrangementer og oplysninger.

Vedtaget med stort flertal

Kenn laver et oplæg til vedtægtsændringer til næste møde.

2.5 Skilte, Vej hastighed og hundesnor/høm og stiopmærkning

Vejhastigheds skilte: 4000Kr/stk. (Bøjle og skilt).

Finn køber 2 støver skilte og 2 legende børn skilte.

De opsættes på stamvejen fra svinget til transformator pladsen.

Finn finder pris på 2 stk. hund i snor og høm i pose.

De sættes op ved Nordsøstien ved indgangen til GF Halvrebene.

Sti skilte: Der mangler 10 skilte og stolper.

Ove køber 10 skilte og stolper.

2.6 Strandengen

Strandengen høstes i november.

2.6.1 Møde med kommunen omkring vedligehold af Nordsøstien.

Ove har nyt møde med kommunen mandag 30. oktober.

Kommunen kører strandskaller på huller og lægger 2 depoter.

Ove følger op på kommunen om hvornår det sker.

2.6.2 Nordsø stien, opgravning af grøfter, og gennemløb

Lena undersøger de gamle luftfotos af Strandengen.

Ove drøfter vedligehold med kommunen.

2.7 Brolaug

Brolaug består af Alf, Ove og Kenn. Alf undersøger hvad det koster at lave en flydebro, der dækker vandrende. Målet er at være klar med et oplæg til generalforsamlingen 2024, så der kan træffes en beslutning der.

2.8 Gamle bordbænkesæt ved Sankthans bålpladsen

De gamle sæt er så dårlige, at de skal fjernes.

Finn får Als Maskinstation til at fjerne de gamle sæt.

Finn finder priser på nye magen til dem foreningen allerede har, og der købes 3 stk.

3.0 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

4.0 Eventuelt

Halvrebene Gård: Ove har talt med ejerne, som gerne modtager gode ideer til hvad gården kan bruges til.

Snerydning: I henhold til regler og vedtægter, så er der som udgangspunkt ikke snerydning i området. Snerydning initieres efter behov.

5.0 Næste møde

 – Hos Kenn, nr. 140, 13. januar, Kl.14.00

Agenda:

 – Generalforsamling planlægning

– Opfølgning på nye medlemmer i Halvrebene

                      – Kenn kontakter Peter

                      – Finn får en liste fra Mariager Fjord Vand

 – Boliger til salg

 – Opfølgning på oktober møde

 – Indkomne forslag

 – Evt.

6.0 Plan for året

Bestyrelses kalender:

 • Bestyrelsesmøder (Kenn får datoer lagt på hjemme side)
  • 13. januar kl. 14, Nr. 140, Kenn
   • Siv
  • 17. marts kl. 14, Nr. 105, Finn
   • Generalforsamling
  •  5. Maj kl. 14, Nr. 109, Lis
   • Generalforsamling
   • Sankt Hans
  •  
 • Generalforsamling søndag 26. Maj 2024.
 • Sankt Hans 2024 bliver lørdag 29. juni.