Forslag til Generalforsamling 2023

Fra Ove Aagaard:

1. Slåning af siv.

2. Rør og afløbs dræn på Nordsø stien, Slåning hvad kan vi gøre for at forbedre gangforhold på stien.

Fra Finn Andreasen.

Jeg har et forslag til vedligeholdelse af vej. Vejen bliver kun ordnet en gang om foråret, jo ringere vejen er, jo langsommere kører folk på vejen.  Jeg skal nok begrunde mit forslag til generalforsamlingen.   

Fra Peter Duedal

1. Grundejerne der ikke oplyser deres E-mail adresse til Sekretær, vil fremover ikke modtage information fra foreningen, f.eks. indkaldelser, arrangementer og oplysninger.

2. Grundejere, der sælger eller køber sommerhus, har pligt til at informere sekretær om salget/ købet mhp at få medlemslisten ajourført. Følgende skal oplyses: navn (e), adresse både hjemme og på Halvrebene, mobil eller telefonnummer, E-mail adresse.

Fra Morten Langgaard

1. Grusvejen vedligeholdes fortsat af maskinstation hver anden uge

2. Nedsættelse af kontingent, så det årlige overskud minimeres til 0,-