Årets Halvrebener

“Årets Halvrebener” vælges af bestyrelsen mellem de nominerede emner.

Kriterierne er følgende:
Foreningens medlemmer og bestyrelsen kan nominere en eller flere medlemmer, som i årets løb, af egen fri drift og frivilligt har ydet en indsats til glæde og gavn for fællesskabet i foreningen.
“Årets Halvrebener” offentliggøres i forbindelse med afholdelse af den årlige Sankt Hans fest.

 • Indstiftet i 2011:
 • 2022: Nr. 14, Allan Frederiksen, udnævnt til “Æres Halvrebener”, som tak for mange års formandskab.
 • 2021:
  • Nr. 54/154, Poul Tabermann
  • Nr. 89, Sten Lemming
  • Nr. 161, Søren Rasmussen, udnævnt til “Æres Halvrebener”, som tak for næsten 20 års bestyrelsesarbejde.
 • 2020:
  • Nr. 4, Fam. Bente & Frank Treumer Christiansen
  • Nr. 109, Fam. Lis og Svend Kristensen
 • 2019:
  • Nr. 22 Fam. Borgen
  • .Nr. 102 Fam. Seirup.
 • 2018:
  • Nr. 90 Lotte & Lars Sørensen
  • Nr. 137 Fam. Aagaard
 • 2017:
  • Nr. 39 Jette og Erik Lund
  • Nr. 172 Susanne og Johan Sørensen
 • 2016:
  • Nr. 98 Kirsten Marie og Karl Henrik Høeg Andersen
 • 2015:
  • Nr. 11 Annette og Steffen Sand
  • Nr. 51 Poul Erik Busk
 • 2014:
  • Nr. 6 Jette og Jan Thorup
  • Nr. 15 Ruth og Henning Christoffersen
  • Nr. 80 Æres Halvrebener Erling Thorsen
 • 2013:
  • Nr. 171 Ellen og Thorkild Andersen
  • Nr. 89 Tove Bertelsen
 • 2012:
  • Nr. 97 Ejner Haugaard Thomsen
 • 2011:
  • Nr. 78 Else Susanne Lemming
  • Nr. (106 Finn Andreasen, 113 Poul Kristensen, 114 Hans Kristian Bertelsen, 120 Heinrich Siig, 122 Jørgen Brix og 126 Anna Marie Christensen). fælles