Fordeling af borde- bænkesæt


April 2021
I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum, har vi indkøbt nye borde- og bænkesæt.

De er uddelt til sidevejene efter nedenstående aftale.


Følgende har frivilligt lovet at være tovholder på de enkelte veje.
Vej 01-19. Bordsæt nr. 1, Frank i nr. 4 er ansvarlig.
Vej 20-49. Bordsæt nr. 2, Erik i nr. 39 er ansvarlig.
Vej 50-68. Bordsæt nr. 3, Junker i nr. 65 er ansvarlig.
Vej 69-100. Bordsæt nr. 4, Sten i nr. 89 er ansvarlig.
Vej 101-128. Bordsæt nr. 5, Svend i nr. 109 er ansvarlig.
Vej 129-156. Bordsæt nr. 6, Morten i nr. 132 er ansvarlig.
Vej 157-173. Bordsæt nr. 7, Thorkild i nr. 171 er ansvarlig.


I perioden 15. april – 1. okt., skal sættes stilles op på de udpegede steder langs stranden.
I perioden 1. okt. – 15. april, skal sættes bæres op på et tørt sted efter nærmere aftale, gerne i tovholderens have.
Maling etc. kan indkøbes efter aftale med bestyrelsen.
De enkelte veje har herefter “hånd- og halsret” over det tildelte sæt.
Mvh.
Bestyrelsen