Indbydelse til Generalforsamling 2021

I henhold til vedtægterne kap. 4,  § 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Halvrebene. (Med henvisning til tidligere orientering vedrørende Covid-19 og udsendte aktivitetsoversigt.)

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 08. August 2021, kl. 10.00 i Thulstedhus, Als Oddevej 24, 9560 Hadsund. Foreningen er vært ved formiddagskaffe m.m.

Tilmelding er nødvendig på mail: formand@halvrebene.dk senest den 3. August

Dagsorden. a. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

d. Behandling af rettidigt indkomne forslag.

e. Fastsættelse af kontingent.

f. Valg af formand.

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

h. Valg af bestyrelsessuppleanter.

i. Valg af revisorer.

j. Valg af revisorsuppleant.

k. Eventuelt. (Under dette punkt kan forslag ikke sættes til afstemning).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 31. Juli på mail: formand@halvrebene.dk eller i formandens postkasse nr. 14. Alle forslag offentliggøres på vores hjemmeside: www.halvrebene.dk samt Facebook og i infoskabet.

M.v.h. Bestyrelsen

****************************************************************************************************************

Vi opfordrer alle, der har en mailadresse, til at blive registreret på formand@halvrebene.dk Medlemmer uden mailadresse tilskrives pr. alm. post eller i sommerhusets postkasse.

Husk selv at udskrive regnskab, vedtægter, forslag fra medlemmer og “Halvrebensangen” Kan downloades og udskrives fra vores hjemmeside. www.halvrebene.dk Indbydelsen  til generalforsamlingen opsættes tilmed i infoskabet.

Vi gør opmærksom på, – at det gennem næsten 50 år – har været og stadig er kutyme, at man holder vejen udenfor egen grund fri for huller. Der forefindes stabilgrus i depotet ved containeren og en selvkørende traktor kan lånes. Hvis vi løfter i flok, er det lettere for alle !

Husk at overholde vore hastighedsbegrænsninger ! Husk at holde hunde i snor !