Forslag til generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen skal undersøge mulighederne og vilkårene for at købe Halvrebengård beliggende Als Oddevej 7, 9560 Hadsund, samt bemyndiges til at effektuere et køb såfremt der kan fremskaffes en ansvarlig og fornuftig økonomi.

(Banklån, pantebrevslån, privatlån, ekstraordinært indskud fra medlemmerne, eller andre konstruktioner f.eks. et interessentskab I/S).

Salgsprisen er sat til kr. 475.000,-  (Bygningerne og jordloddet øst for gården), (Jorden vest for gården og ud til asfaltvejen er et tilkøb på ca. 100.000 kr.)

I alt:  575.000,- kr. (uden der har været forhandling om prisen)

Dette svarer til ca. kr. 3640,- som et engangsbeløb, eller 30,- kr. pr. måned i 10 år pr. grundejer.

I henhold til vore vedtægter Kapitel 3, § 8, hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.( 1/158 del). Samt § 5. Når et medlem overdrager sin grund, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og intet krav kan rettes mod dennes formue. Den nye ejer indtræder samtidig i den tidligere ejers rettigheder over for foreningen.

Motivationen er:

Chancen opstår næppe igen.

Vi undgår problemer med en ny ukendt ejer.

Vi får ejerskab over vejen. Vejen kan måske løbe igennem gården igen. Foreningens medlemmer vil kunne anvende gården til fælles bedste, f.eks mødelokaler, lørdagscafe, festlokale/fællesrum med overnatningsmuligheder til gæster el. lign.

Opbevaring af foreningens maskiner m.m., overskydende plads kunne udnyttes til f.eks. både og campingvogne etc. eller udlejning.

Værksted, hønsehold, loppemarked etc.

Jordloddet kunne opdeles til interesserede, som vil dyrke jorden økologisk, kartofler, grøntsager etc. Jorden kunne også udlejes til dyrkning eller kreaturhold. Der kunne laves legeplads eller cykelbane, p-plads etc.

Kun fantasien sætter grænser.

Derudover tror jeg, at det generelt vil højne priserne på sommerhusene i Halvrebene.

Med venlig hilsen

Allan Frederiksen

Halvrebene 14